Om G-Lokalråd

Lokalrådet blev stiftet i efteråret 2014. Lokalrådet arbejder for lokalsamfundet og fungerer som bindeled mellem lokalsamfundet og Vejle Kommune. Lokalrådet har let adgang til kommunen, og kommunen får gennem lokalrådet indsigt i, hvad der rører sig lokalt. Dialogen finder både sted i konkrete sager og på de årlige møder om udviklingen i landdistrikterne. Lokalrådet er uafhængigt af partipolitik.

Se lokalrådets vedtægter

Lokalrådets bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra boligforeningen AAB og områdets grundejerforeninger og af personer valgt på den årlige generalforsamling.

Se bestyrelsens medlemmer

Lokalrådet indkalder lokalområdets beboere til mindst et årligt borgermøde (generalforsamling). Alle møder og referater er offentlige.

Læs referater fra bestyrelsesmøder
Læs referater fra generalforsamlinger
Læs årsrapport

Stiftende generalforsamling 6. oktober 2014. Fotograf Bente Meldgaard

Stiftende generalforsamling 6. oktober 2014. Fotograf: Bente Meldgaard

G-Lokalrådet støttes økonomisk af Vejle Kommune.