Lokalrådets igangværende projekter

Genindvielse af Kløverstierne Lokalrådet vil gerne stå for en genindvielse af Kløverstierne, da projektet ved den første indvielse ikke var helt færdigt. Vi vil kombinere indvielsen med en række aktiviteter, som kondiløb, børneløb, guidede ture m.m. Arrangementet ville være med til at profilere og øge kendskabet til G-Netværk. Jette Bjerre, der er projektkoordinator i AAB, […]

Udarbejdelse af en SWOT analyse

Som en naturlig følge af bestyrelsens udarbejdelse af et idekatalog, besluttede vi at lave en SWOT analyse. En SWOT analyse viser en virksomheds eller en forenings stærke og svage sider, samt muligheder og trusler. Det er et godt værktøj at have, når man starter op på nye aktiviteter og/eller vil forbedre gruppens kompetencer. Resultatet af analysen […]